วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

122

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_0340 img_0339 img_0338 img_0334 img_0331 img_0330 img_0326 img_0325

แบ่งปัน