วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคระทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการเกี่ยวกับการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

117

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคระทำงานพิจารณาการออกระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการเกี่ยวกับการชำระค่าปรับโดยวิธีการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ฯ โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_0364 img_0360 img_0359 img_0356 img_0354 img_0353 img_0351 img_0348 img_0345 img_0343

แบ่งปัน