วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตาม กำกับดูแล การดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

103

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมติดตาม กำกับดูแล การดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) ครั้งที่ 2/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_0398 img_0386 img_0383 img_0382 img_0381 img_0379 img_0377 img_0375 img_0372 img_0371 img_0370 img_0369

แบ่งปัน