วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. (บร 1) (กม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน ตร. และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

116

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.30 น.  ณ ห้องประชุม พล.ต.อ.เผ่า  ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 8 ตร. / พล.ต.ท.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม  รรท.รอง ผบ.ตร. (บร 1) (กม) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานสถานีวิทยุโทรทัศน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police TV) ครั้งที่ 1/2559 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน ตร. และหน่วยงานภายนอก เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันimg_1492_resize img_1552_resize img_1540_resize img_1522_resize img_1521_resize img_1500_resize img_1496_resize

แบ่งปัน