วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศปก.ตร. / พล.ต.ท.สมพงษ์ ทองวีระประเสริฐ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

698

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น.  ณ ศปก.ตร. / พล.ต.ท.สมพงษ์  ทองวีระประเสริฐ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันimg_1453_resize img_1481_resize img_1477_resize img_1470_resize img_1461_resize img_1456_resize

แบ่งปัน