วันที่ 4 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบช. และ ผบก. จากทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จำนวนทั้งสิ้นรวม 355 นาย ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

173

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับ ตร. พร้อมทั้งข้าราชการตำรวจระดับ ผบช. และ ผบก. จากทุกหน่วยในสังกัดทั่วประเทศ เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบาย จำนวนทั้งสิ้นรวม 355 นาย ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
S__10895389S__10895415  S__10895391S__10895390

แบ่งปัน