วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รอง ผบช.สกพ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 323/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

119

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ รอง ผบช.สกพ. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 323/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_1233 img_1257 img_1255 img_1254 img_1249 img_1248 img_1246 img_1245 img_1244 img_1242 img_1241 img_1240 img_1238 img_1235

แบ่งปัน