วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ธเนตร์ พิณเมืองงาม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

133

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  เวลา 09.00 น.  ณ ศปก.ตร. / พล.ต.ท.ธเนตร์  พิณเมืองงาม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.  เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. เพื่อติดตามสถานการณ์และคดีสำคัญในรอบ 24 ชั่วโมง  โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันimg_2941 img_2937 img_2924 img_2921

แบ่งปัน