วันที่ 7 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ที่ปรึกษา (ศปก) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการของ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศปก.1), พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศปก.2) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

194

วันที่ 7 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ที่ปรึกษา (ศปก) เป็นประธานการประชุมมอบนโยบาย การปฏิบัติราชการของ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศปก.1), พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ศปก.2) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.
IMG_1353IMG_1392IMG_1338   IMG_1344

แบ่งปัน