วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รรท.ผบช.งป.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

131

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รรท.ผบช.งป.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25561 ผ่านระบบประชุมทางไกล (video conference) โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_3929 img_3927 img_3926 img_3925 img_3923 img_3922 img_3921 img_3919 img_3918 img_3914 img_3911 img_3910 img_3939 img_3938 img_3936 img_3934 img_3933 img_3932 img_3931 img_3930

แบ่งปัน