วันที่ 8 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 4 ตร.

317

วันที่ 8 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของการเป็นข้าราชการตำรวจ โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุม 4 ตร.
IMG_16780000 IMG_1682  IMG_1679IMG_1680

แบ่งปัน