วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 327/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

107

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 327/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_4071 img_4067 img_4065 img_4063 img_4061 img_4059 img_4055 img_4054 img_4052 img_4050 img_4048 img_4046

แบ่งปัน