วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ต.อภิชาติ สุริบุญญา ผบก.ตท. เป็นผู้แทน ตร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสขอเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (ศปอช.ตร.) พร้อมตอบข้อซักถาม และมอบของที่ระลึก

142

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559  เวลา 14.30 น.  ณ ห้องประชุม 2 ตร. / พล.ต.ต.อภิชาติ  สุริบุญญา  ผบก.ตท. เป็นผู้แทน ตร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปแก่คณะสื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในโอกาสขอเข้าศึกษาดูงาน ศูนย์ประสานงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (ศปอช.ตร.)  พร้อมตอบข้อซักถาม และมอบของที่ระลึกimg_3327_resize img_3314_resize img_3302_resize img_3426_resize img_3406_resize img_3404_resize img_3390_resize img_3388_resize img_3386_resize img_3345_resize

แบ่งปัน