วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 330/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

84

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 330/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_4332 img_4361 img_4359 img_4357 img_4353 img_4352 img_4349 img_4348 img_4344 img_4343 img_4340 img_4338 img_4336 img_4335

แบ่งปัน