วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 331/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

97

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธีระศักดิ์ กลิ่นพงษา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 331/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_4416 img_4415 img_4411 img_4407 img_4405 img_4403 img_4401 img_4399 img_4398 img_4397 img_4394 img_4385 img_4383

แบ่งปัน