วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 332/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

180

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.อภิชาติ เพชรประสิทธิ์ รอง ผบช.ส. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 332/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_4549 img_4547 img_4545 img_4543 img_4542 img_4541 img_4539 img_4537 img_4535 img_4534 img_4533 img_4532 img_4531 img_4528 img_4527 img_4522

แบ่งปัน