วันที่ 12 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 13 ตุลาคม ประกอบด้วย ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 10 ราย พลเมืองดีที่ช่วยเหลือราชการตำรวจ จำนวน 10 ราย ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 11 ราย ข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2558 จำนวน 5 ราย ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 30 ราย ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 14 ราย และข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 14 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.

232

วันที่ 12 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันตำรวจ 13 ตุลาคม ประกอบด้วย ผู้บริจาคเงินหรือสิ่งของ จำนวน 10 ราย พลเมืองดีที่ช่วยเหลือราชการตำรวจ จำนวน 10 ราย ชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น จำนวน 11 ราย ข้าราชการที่ประพฤติปฏิบัติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ ประจำปี 2558 จำนวน 5 ราย ข้าราชการตำรวจที่ทำหน้าที่พนักงานสอบสวนดีเด่น จำนวน 30 ราย ข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการป้องกันยาเสพติดดีเด่น จำนวน 14 ราย และข้าราชการตำรวจที่มีผลงานในด้านการปราบปรามยาเสพติดดีเด่น จำนวน 14 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 94 ราย ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร.
IMG_3198IMG_3233IMG_2974   IMG_3026S__14393430

แบ่งปัน