วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการเตรียมการชี้แจงการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

91

วันที่ 6 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รรท.ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมการเตรียมการชี้แจงการใช้อำนาจตามมาตรา 44 แห่งงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ในการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_5848 img_5845 img_5844 img_5842 img_5840 img_5838 img_5833 img_5827

แบ่งปัน