วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 339/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

96

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 339/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_6068 img_6065 img_6064 img_6062 img_6061 img_6059 img_6058 img_6056 img_6055 img_6053 img_6050 img_6049 img_6045 img_6044

แบ่งปัน