วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนคณะที่ 3 การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 6/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

107

วันที่ 7 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.วิทยา ประยงค์พันธุ์ รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนคณะที่ 3 การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย ครั้งที่ 6/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_6091 img_6084 img_6078 img_6076 img_6074 img_6070

แบ่งปัน