วันที่ 13 ตุลาคม 2558 พิธีสวนสนาม “วันตำรวจ” ณ รร.นรต.

927

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 พิธีสวนสนาม “วันตำรวจ” ณ รร.นรต.
IMG_3937IMG_8554 IMG_4294  IMG_3838 IMG_3673 IMG_3659 IMG_3656 IMG_2727 IMG_0534 IMG_0370 IMG_0344 IMG_0079 IMG_0030 IMG_0024

แบ่งปัน