วันที่ 7 ธ.ค. 59 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.วีรพงษ์ ชื่นภักดี รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

155

วันที่ 7 ธ.ค. 59  เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ท.วีรพงษ์  ชื่นภักดี  รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการชุมนุมสาธารณะของเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดยมีผู้แทนจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันimg_5211 img_5195 img_5190 img_5184 img_5175

แบ่งปัน