วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของ ตร. ครั้งที่ 23/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

86

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ของ ตร. ครั้งที่ 23/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_6686 img_6685 img_6683 img_6682 img_6681 img_6679 img_6677 img_6676 img_6675

แบ่งปัน