วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 340/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุม

185

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ไพศาล เชื้อรอด รรท.ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 340/2559 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเข้าประชุมimg_6669 img_6667 img_6666 img_6663 img_6662 img_6659 img_6658 img_6656 img_6654 img_6652 img_6650 img_6647 img_6645

แบ่งปัน