วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ต.ศรกฤษณ์ แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อย ชุดที่ 2 ด้านพิจารณามาตรฐานและรับรองสภาพฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

188

วันที่ 8 ธันวาคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 3 ตร. / พล.ต.ต.ศรกฤษณ์  แก้วผลึก รอง ผบช.ศ. เป็นประธานการประชุมคณะทำงานย่อย ชุดที่ 2 ด้านพิจารณามาตรฐานและรับรองสภาพฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยพร้อมเพรียงกันimg_5523 img_5514 img_5508 img_5496

แบ่งปัน