วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การมีส่วนร่วมของประชาชน สภากรุงเทพมหานคร เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ศปก.ตร. โดยมี พ.ต.อ.พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ หัวหน้า ศปก.ตร. เป็นผู้บรรยาย

229

วันที่ 8 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ คณะกรรมการวิสามัญศึกษาแนวทางการจัดตั้งศูนย์การมีส่วนร่วมของประชาชน สภากรุงเทพมหานคร เข้ารับฟังบรรยายและเยี่ยมชม ศปก.ตร. โดยมี พ.ต.อ.พัฒน์ปกรณ์ ชั้นประเสริฐ หัวหน้า ศปก.ตร. เป็นผู้บรรยายimg_6726 img_6723 img_6719 img_6716 img_6711 img_6709 img_6707 img_6706 img_6704 img_6702 img_6700 img_6696 img_6693

แบ่งปัน