กองสารนิเทศ | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

Hot news

***สายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 พร้อมรับแจ้งเหตุและเรื่องร้องทุกข์ของนักท่องเที่ยวตลอด 24 ชั่วโมง    ***ตำรวจกวดขันจับกุมการค้าประเวณีเด็กและผู้หญิง เพื่อปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์    ***ผู้ใดฝ่าฝืนขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในวัน เวลา และสถานที่ที่กฎหมายกำหนดห้าม มีโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ    ***แจ้งเบาะแสบุคคลหรือเหตุต้องสงสัยการก่ออาชญากรรม โทร.1599 หรือ 191

Related Websites

Link

Press Release

Chief News

Information

Procurement News

Jobs

Policemuseum News

Pad Listen News

Corperate Image

Download

Listen online radio

Departments

App Phonebook

QR Code website