“พลังชุมชน จับมือประสานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย”

“พลังชุมชน จับมือประสานสร้างชุมชนให้น่าอยู่ ปลอดภัย”

https://fb.watch/6bF6VYBuKK/

ตามที่ตำรวจภูธรภาค 2 ได้มอบหมายให้ สภ.คลองกิ่ว ดำเนินงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ”  โดยให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน/หมู่บ้าน  โดยเสริมสร้างให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็งเข้าใจและรับรู้ปัญหาพิษภัยที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด เพื่อให้เกิดกระบวนการป้องกัน แก้ไข และการบำบัดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน และเพื่อสร้างรูปแบบการดำเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

​​​เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 64

​​​สภ.คลองกิ่ว  จึงได้พิจารณาคัดเลือก ชุมชนห้วยหาดทราย ม.3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี เข้าร่วมโครงการฯ ในปีนี้  เพื่อทำให้เป็นชุมชนที่ปลอดจากยาเสพติด ทั้งผู้เสพและผู้จำหน่าย รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง สร้างชุมชนให้เป็นชุมชนยั่งยืนที่ประชาชนมีส่วนร่วม โดยมีชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน จะเข้ามาร่วมดำเนินงานตามกระบวนการสแกนพื้นที่ 100% ด้วยความร่วมมือ ของ ชุมชนห้วยหาดทราย

ตลอด 3 เดือน ต้องปลอดจาก ผู้เสพ ผู้ค้า ผู้เกี่ยวข้อง ผู้เสพ นำไปบำบัดรักษา

โดยร่วมกับ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง,สาธารณสุข,ผู้นำท้องถิ่น,ผู้นำชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมทำ MOUบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ ตามโครงการฯ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

ณ วัดหนองน้ำเขียว ม.3 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

โดยมีท่าน พิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบ้านบึง เป็นประธานในพิธี

 

#ชุมชนนำร่อง #ห้วยหาดทราย
#โครงการชุมชนยั่งยืน
#ฝ่ายปกครอง #ตำรวจ #สาธารณสุข #วัด #โรงเรียน #ผู้นำท้องถิ่น #อบต #กำนัน #ผู้ใหญ่บ้าน #ประธานชุมชุน

จับมือทำ MOU “บันทึกข้อตกลง” แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านแบบครบวงจร

#ผู้เสพได้รับการบำบัด #ผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องต้องหมดไป
#ตำรวจคลองกิ่ว 👮‍♀️

สำนักงานแห่งชาติ ขอชื่นชมข้าราชการตำรวจ
ที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเท เสียสละ พร้อมช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน
และเป็นที่พึ่งของประชาชน

จากกรณีที่มีการนำเสนอข้อมูลผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ แสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังเช่นกรณีของ
ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหม ที่ให้การช่วยเหลือหญิงป่วยหนักไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
ในเบื้องต้นได้มีการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปให้ความช่วยเหลือ รวมถึงกรณีของ รองผู้กำกับการงานป้องกันปราบราม สถานีตำรวจภูธรปากเกร็ด จ.นนทบุรี ที่ให้การช่วยเหลือชายชราขับรถซาเล้ง โดยช่วยเหลือพาไปยังที่บ้านในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา หรือกรณีของข้าราชการตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองนครปฐม จ.นครปฐม ที่ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย 2 ขวบ จากเหตุการณ์แขนเข้าไปติดในรูแบริเออร์ และข้าราชการตำรวจสายตรวจสาย สถานีตำรวจภูธรเมืองเลย จ.เลย ให้การช่วยเหลือไรเดอร์ส่งสินค้าที่รถจักรยายนต์โซ่ขาด จนนำไปส่งถึงบ้านพัก ซึ่งข้าราชการตำรวจทุกนายล้วนปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ที่พร้อมดูแลรักษาความปลอดภัย และเป็นที่พึ่งของพี่น้องประชาชน ดังจะเห็นได้จากกระแสของสังคม

พ.ต.อ.หญิง ศิริกุล  กฤตพิทยบูรณ์ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รู้สึกภาคภูมิใจ และขอแสดงความชื่นชมไปยังข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ อดทน อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งของประชาชนในยามทุกข์ยาก ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียงช่วงเวลาสั้นๆ
แต่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความสำคัญที่ทำให้องค์กรตำรวจเป็นที่ไว้วางใจแก่พี่น้องประชาชน ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างที่แก่สังคม

ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของพี่น้องประชาชน และข้าราชการตำรวจทุกนายพร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ความช่วยเหลือ และพร้อมบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น
สำหรับผู้ที่ต้องการแจ้งเบาะแส และแจ้งความ ร้องทุกข์ หรือต้องการขอความช่วยเหลือ ท่านสามารถติดต่อมายังสายด่วน 191 และสายด่วน 1599 หรือสถานีตำรวจในพื้นที่ใกล้เคียง ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผบก.อก.บช.ส. ปฏิบัติราชการ สง.รอง ผบ.ตร.(สส) พร้อมข้าราชการตำรวจ เป็นผู้แทน รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 60 มล. จำนวน 3,000 ขวด จาก นายปิยะกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายสัญชัย ชาสัมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และนายสุนันท์ พูลธรกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป ในการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รอง ผบ.ตร. ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.พีรวัส อินทร์กง ผบก.อก.บช.ส. ปฏิบัติราชการ สง.รอง ผบ.ตร.(สส) พร้อมข้าราชการตำรวจ เป็นผู้แทน รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ขนาด 60 มล. จำนวน 3,000 ขวด
จาก นายปิยะกร อภิบาลศรี ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง, นายสัญชัย ชาสัมบัติ ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และนายสุนันท์ พูลธรกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของข้าราชการตำรวจ ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ และแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วไป
ในการรับมือกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

วันนี้ (15 มิ.ย.64) เวลา 11.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ. PCT, พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ฯ , พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8, พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. แถลงผลการปฏิบัติของศูนย์ PCT ในรอบเดือน พ.ค.- มิ.ย.64 พร้อมเรียกประชุมตำรวจ PCT ทั่วประเทศ กำชับแนวทางการปฏิบัติ

ตำรวจ PCT โชว์ผลงานจับกุมคดีสำคัญในรอบ 2 เดือน

วันนี้ (15 มิ.ย.64) เวลา 11.30 น. ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร./ผอ. PCT, พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอ

ง ผอ.ฯ , พล.ต.ต.นภันต์วุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8, พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ ผบก.สส.สตม. แถลงผลการปฏิบัติของศูนย์ PCT ในรอบเดือน พ.ค.- มิ.ย.64 พร้อมเรียกประชุมตำรวจ PCT ทั่วประเทศ กำชับแนวทางการปฏิบัติ

พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. มีนโยบายให้ตำรวจทุกหน่วยเร่งปราบปรามการอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะการทายผลฟุตบอลยูโร (Euro 2021)​ ซึ่งในรอบ 2 เดือนที่ผ่านมา ศูนย์ PCT มีผลการจับกุมคดีสำคัญทั้งสิ้น 17 คดี ผู้ต้องหา 46 คน ผู้เสียหาย 2,000 คน มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาท เช่น จับกุมเครือข่ายพนันออนไลน์ทายผลฟุตบอลยูโร Betclic๘๙ บางเขน, เครือข่าย UFA๑๖๘SURE นนทบุรี, เครือข่าย Superslot ขอนแก่น, เครือข่าย imi9bet.com นครศรีธรรมราช, เครือข่าย ALLSLOT777.com สมุทรปราการ, เครือข่าย PGSLOT889.com บางยี่ขัน และ ล่าสุด “สำนักใบ้หวยแม่น้ำหนึ่ง” ซึ่งเป็นการแนะนำให้เล่นหวยผ่านเว็บพนันออนไลน์ เงินหมุนเวียนในบัญชีรวมหลายพันล้านบาท

สำหรับในวันนี้เป็นการแถลงผลการจับกุมคดีสำคัญที่มีผู้เสียหายจำนวนมาก 4 คดี คือ

***คดีแรก จับกุมผู้ต้องหา Romance Scam และเงินดำ
เมื่อวันที่ 7 พ.ค.64 ชุดสอบสวนเฉพาะทาง PCT ได้ร่วมกับ สน.ปทุมวัน และตรวจคนเข้าเมือง จับกุมตัวผู้ต้องหา 2 ราย คือ Miss NATALYA TERESA SILVA (ลูกสาว) สัญชาติอเมริกัน และ นางโรชินีเปรม เดียลดาส (มารดา) สัญชาติไทย ร่วมกันหลอกลวงผู้เสียหาย เป็นเงินกว่า 16 ล้านบาท
ก่อนหน้าผู้เสียหายได้รู้จักกับ นายจิมมี่ จาง (Jimmi Zhang)​ ทาง Facebook ซึ่งใช้ชื่อว่า “MD Wasin” และได้มีการสนทนากันมาเป็นระยะโดยอ้างว่า เป็นวิศวกรอยู่กลางทะเล ประเทศอิตาลี ระยะหลังเริ่มอ้างว่าอุปกรณ์ทำงานเสีย ต้องสั่งซื้อ แต่กลับไปถอนเงินบนฝั่งไม่ได้ จึงขอให้ผู้เสียหายโอนเข้าบัญชี หลังจากนั้นก็อ้างว่าตนป่วย และต้องใช้เงินวิ่งเต้นเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อโอนเงินคืนให้ ซึ่งผู้เสียหายก็หลงเชื่อ และให้ยืมเงินเรื่อยมา รวม 55 ครั้ง เป็นเงิน 14.5 ล้านบาท โดยอ้างว่าจะคืนเป็นเงิน 4 ล้านดอลล่าห์ คิดเป็นมูลค่า 21 ล้านบาท
ต่อมากลุ่มผู้ต้องหาวางแผนอ้างเป็นบริษัทพัสดุ ติดต่อให้ผู้เสียหายมารับกระเป๋าที่ส่งมาจากดูไบ แต่ต้องนำเงินมาชำระ 1,500,000 บาท โดยนัดรับส่งกันที่จามจุรีสแควร์ ชั้น 24 จนผู้เสียหายหลงเชื่อ นำเงินมาแลกกับกระเป๋า ทราบภายหลังว่าเป็นเงินปลอม จึงได้มาแจ้งความต่อศูนย์ PCT ทำการสืบสวนติดตามจนสามารถจับกุมตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 รายได้ พร้อมเงินของกลาง 1,500,000 บาท คืนให้กับผู้เสียหาย ส่วนผู้ต้องหาที่เหลือจะได้ติดตามมาดำเนินคดีต่อไป

คดีที่ 2 จับกุมผู้ต้องหาแชร์ออนไลน์ “บ้านปีใหม่”
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2564 จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย ได้แก่ น.ส.กชมน (สงวนนามสกุล)และนาย วศิน (สงวนนามสกุล) ที่บริเวณหน้าบ้านเลขที่ 1589/39 หมู่บ้าน เดอะ มิราเคิล พลัส โครงการ 3 แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
ตามหมายจับศาลอาญาตลิ่งชัน ข้อหา “ฉ้อโกงประชาชน, ผู้นั้นจ่ายหรือ โฆษณา ประกาศ แพร่ข่าว หรือตกลงว่าจะจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้กู้ยืมเงิน ในอัตราที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ย สูงสุด ที่สถาบันการเงินตามกฎหมายว่าด้วยดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมของสถาบันการเงินจะพึงจ่าย” นําส่ง กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
พฤติการณ์ในคดี เมื่อประมาณต้นปี 2563 เป็นต้นมา กลุ่มผู้ต้องหาได้มีการโพสต์ข้อความ โฆษณาทางแอพพลิเคชเทนเฟชบุ๊ค ชักชวน ให้ประชาชนทั่วไป ร่วมเล่นแชร์ และออมเงินการันตี ผลตอบแทนสูง ตามรูปแบบและระยะเวลาที่ผู้ต้องหากําหนด เมื่อมีผู้สนใจผู้ต้องหาจะให้เข้าร่วมเล่นแชร์ ผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่ม ชื่อ “แชร์บ้านปีใหม่” จากนั้นผู้ต้องหาจะชักชวนให้ลงทุนออมเงินระยะ สั้นต่อ มีการสร้างความน่าเชื่อถือโดยการประกาศในกลุ่มไลน์ว่า ส่งยอดไว ฟรีดูแล ไม่ต้องรอเก็บยอด ครบ มีแจกมีแถมเงินทอง ท้าวมีธุรกิจมั่นคงมีเงินเย็นสํารองไม่มีท้าวหักรับกันตาย ซึ่งจะมีนายวศินฯ สามี ของน.ส.กชมนฯ เป็นผู้ดูแลกลุ่มไลน์ดังกล่าว เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อจะให้โอนเงินไปที่บัญชีของผู้ต้องหา ทั้ง 2 ราย
รูปแบบของการลงทุนเป็นการออมระยะสั้น ราย 30 วัน ราย 20 วัน หรือตามที่ท้าวกําหนด รับ ผลตอบแทนร้อยละ 20 ต่อรอบ โดยกําหนด 1 วงให้ผู้เล่นจะลงทุนกี่มือก็ได้ ซึ่งในช่วงแรกได้รับ ผลตอบแทนจริง ต่อมาภายหลังผู้ต้องหาอ้างว่าบ้านแชร์ล้ม เมื่อผู้เสียหายทวงถามเงินคืนก็ถูกบ่ายเบี่ยง จึงทําให้มีผู้เสียหายมากกว่า 200 ราย มูลค่าความเสียหายมากกว่า 100 ล้านบาท

***คดีที่ 3 จับกุมผู้ต้องหา แอบอ้างใช้รูปดาราไปสร้างโปรไฟล์ในทวิตเตอร์เพื่อการ ค้าประเวณี
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย. 64 จับกุม นายศรีสวัสดิ์(สงวนนามสกุล) ผู้ต้องหา ที่บ้านพักchill pool villa ต.หมูสี อ.ปากช่อง จว.นครราชสีมา ตามหมายจับศาลอาญา ในข้อหา “เป็นธุระจัดหาล่อไป หรือชักพาไป ซึ่งบุคคลใดให้เพื่อบุคคล นั้น กระทําการด้วยวิธีใด ค้าประเวณีแม้บุคคลนั้นจะยินยอมก็ตาม ,โฆษณาชักชวน หรือแนะนําด้วย เอกสาร สิ่งพิมพ์ หรือกระทําให้แพร่หลายไปยังสาธารณะที่เห็นได้ว่าเป็นการเรียกร้องหรือการติดต่อ เพื่อการค้าประเวณีของตนเองหรือผู้อื่น ,เพื่อสนองความใคร่ของผู้อื่น” นําส่งสน.ลาดพร้าว และแจ้ง ข้อกล่าวหา “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา”
พฤติการณ์ในคดี ผู้ต้องหานํารูปในอินสตราแกรมของ น.ส.เพียววรินทร์ กอศิริวลานนท์ ซึ่งเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการบันเทิง ชื่อบัญชี purewr.g มา ใช้เป็นรูปโปรไฟล์ในทวิสเตอร์ชื่อบัญชี “นางฟ้า SL” เพื่อชักจูงลูกค้า ในการค้าประเวณี จากนั้นใช้ แอปพลิเคชั่นไลน์ชื่อ “น้องไอติม” ติดต่อลูกค้า แจ้งราคา และนัดหมายสถานที่ แล้วแจ้งผู้ค้าประเวณีให้ ทราบ โดยการค้าประเวณีครั้งละ 1,500 บาท ผู้ต้องหาได้ส่วนแบ่งจากการค้าประเวณีเป็นจํานวนเงินครั้ง ละ 500 บาท

คดีที่ 4 จับกุมพนันออนไลน์ ฟุตบอลยูโร 4 จุด
จุดที่ 1 บ้านเลขที่ ๕๐/๔๒ หมู่บ้านไลฟ์ บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา ๖๕ บางเขน จับกุมนายธนวิชญ์ (สงวนนามสกุล) เครือข่ายเว็บไซต์ https://mbc.sunmcsports.com/ และไลน์กอด Berclic๘๙
จุดที่ 2 บ้านเลขที่ ๙๙/๑๘๕ ซ.บงกช 42 หมู่บ้านเดอะนอร์ธเทิร์นโนวายาซิมลียา ถ.เลียบคลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี จับกุม นายสุทธิศักดิ์ หรือ ต้อม (สงวนนามสกุล) และ นายพงศวัชร หรือ พัด (สงวนนามสกุล) เครือข่ายเว็บไซต์ SBOUFABET
จุดที่ 3 บ้านไม่มีเลขที่ บึงหนองโครต ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น จับกุม นายอิทธิพล และ น.ส.พรพรรณ (สงวนนามสกุล ) เครือข่าย Superslot
จุดที่ 4 บ้านไม่มีเลขที่ หมู่บ้าน the flex ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น จับกุม นายธนวิชญ์ (สงวนนามสกุล) ในข้อหา “ประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์” ยึดของกลาง รถยนต์ ยี่ห้อ BMW รุ่น 430i coupe m sport สีขาว 1 คัน และ รถยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นแอคคอร์ด 1 คัน คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 2 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 5 เล่ม ซิมการ์ด 194 ชิ้น บัตร ATM 14 ใบ ยอดเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณ 50 ล้านบาทต่อเดือน ส่วนทรัพย์สินที่ตรวจพบทั้งหมดจะทำรายงาน ปปง. มีคำสั่งยึดและอายัดตามกฎหมายฟอกเงินต่อไป
ก่อนหน้าสืบทราบว่า ผู้ต้องหาได้ทำการเปิดเว็บไซต์ https://mbc.sunmcsports.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์พนันออนไลน์ฟุตบอลยูโร, หวย และการพนันประเภทอื่นๆ โดยใช้บ้านเลขที่ 50/ 42 หมู่บ้านไลฟ์บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา 65 เขตบางบอน กรุงเทพฯ เป็นที่ตั้งเซิฟเวอร์
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ ย้ำว่า ช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป(EURO 2020) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยและกำชับมิให้มีการเล่นการพนัน โดยเฉพาะการทายผลการแข่งขันฟุตบอล รวมถึงการทายผลทางออนไลน์ด้วย ซึ่งถือเป็นความผิดตามกฎหมาย โดย พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กำชับให้กวดขันจับกุมผู้ที่ฝ่าฝืนอย่างเด็ดขาด
ทั้งนี้ ศูนย์ PCT ได้พยายามสร้างภูมิกันให้กับประชาชนโดยการผลิตคลิป เตือนภัยในรูปแบบต่างๆ ของอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด เช่น คลิป “รู้ทัน แชร์ลูกโซ่”, “รู้ลึก พนันออนไลน์ ภัยใกล้ตัว กับติ๊ก บิ๊กบราเธอร์”, “ลงทุนแค่ 100 ได้เงินเป็น 1,000,000” , “3 กระบวนยุทธ์ สกัดหยุด การโจรกรรมข้อมูลออนไลน์”, “ภัยใกล้ตัว ระวัง เงินหายหมดบัญชี” และล่าสุดคลิป “รักแท้ ใครว่าแพ้ระยะทาง” ซึ่งเป็นคลิปเตือนภัยเรื่อง Romance Scam โดยสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Page และ Youtube @PCTPOLICE และจะมีการผลิตคลิปเตือนภัยทุกเดือน เพื่อให้ทันต่อรูปแบบของอาชญากรรมที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา หากพบพฤติการณ์ดังกล่าวสามารถโทรแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน ตร. 1599 ตลอด 24 ชม. หรือสายตรง ศูนย์ PCT 081-8663000 เฉพาะเวลาราชการ “

#####################

วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 9.30 น. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (pct) โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ.ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

วันที่ 15 มิ.ย. 2564 เวลา 9.30 น. พล.ต.อ. ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ (pct) โดยมีผู้แทนหน่วยต่างๆ เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ณ.ห้องประชุม ศปก.ตร.ชั้น 20 อาคาร 1 ตร.

ผบ.ตร. จัดสอบวัดความรู้ตำรวจจราจรทั่วประเทศ คัดสรรเจ้าหน้าที่ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนต้องการ

ผบ.ตร. จัดสอบวัดความรู้ตำรวจจราจรทั่วประเทศ คัดสรรเจ้าหน้าที่ให้ได้ระดับมาตรฐานสากลที่ประชาชนต้องการ

วันนี้ (12 พ.ค.64) เวลา 10.00 น. ที่กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจร (ศจร.ตร.) พร้อมด้วย พล.ต.ท.ปรีชา เจริญสหายานนท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร./รอง ผอ.ฯ ได้มาสังเกตการณ์ดูการทดสอบความรู้ความสามารถ ตำรวจจราจรตั้งแต่ระดับ รอง ผกก. ถึง ผบ.หมู่ ทั่วประเทศ ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ ศจร.ตร. www.tpot.police.go.th
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ กล่าวว่า พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร. ได้กำหนดวิสัยทัศน์ ตร. ให้ ” เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่นำสมัย ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา″ โดยเฉพาะงานด้านจราจร ซึ่งมีระเบียบ กฎหมาย เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา รวมถึงสถานการณ์หลายๆรูปแบบที่ต้องเผชิญกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร นำมาซึ่งความไม่ปลอดภัยบนท้องถนน และรวมถึงเจ้าหน้าที่เอง ดังนั้น จึงต้องมีการอบรมทดสอบความรู้ ในข้อกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติ รวมถึงการใช้ดุลยพินิจในแต่ละเหตุการณ์ ซึ่งต้องทำให้เป็นรูปแบบมาตรฐานเดียวกัน
การสอบในครั้งนี้ จะมีทั้งวิชากฎหมาย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานจราจร ผู้เข้าทดสอบจะต้องทำข้อสอบให้ได้ 100% เต็ม ในส่วนของวิชากฎหมาย และ 70% ในส่วนของความรู้ทั่วไปหากสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด จะให้โอกาสเข้ารับการทดสอบใหม่อีกครั้ง และหากยังไม่ผ่านอีก จะให้งดการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเป็นการชั่วคราว
การทดสอบ จะดำเนินการภายใต้มาตรการทางสาธารสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากยังอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 โดยในกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดง จะจัดทดสอบ ณ สถานีตำรวจ สำหรับจังหวัดอื่น จะทดสอบ ณ ที่ทำการ ภ.จว. นั้นๆ โดยมีตำรวจจราจรทั่วประเทศเข้ารับการสอบทั้งสิ้น 625 นาย
พล.ต.อ.ดำรงศักดิ์ ฯ ย้ำว่า ผบ.ตร. มุ่งเน้นให้ตำรวจจราจต้องพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ และเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดในการอำนวยความสะดวกการจราจรแก่ประชาชน และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ฝ่าฝืน เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งต้องสามารถอธิบายข้อกฎหมาย ขั้นตอนการปฏิบัติ ตอบปัญหาข้อสงสัย ให้แก่ประชาชนได้อย่างถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน

ตร. เตือนสติอย่าอ้างโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัว โพสต์ละเมิดสิทธิผู้อื่น อาจถูกดำเนินคดีได้

ตร. เตือนสติอย่าอ้างโซเชียลมีเดียเป็นพื้นที่ส่วนตัว โพสต์ละเมิดสิทธิผู้อื่น อาจถูกดำเนินคดีได้


เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. จากกรณีที่ อาจารย์โรงเรียนแห่งหนึ่ง โพสต์ข้อความไม่เหมาะสมในสื่อสังคมออนไลน์ โดยใช้ข้อความลักษณะลามกอนาจาร และมีการนำภาพนักเรียนซึ่งเป็นเยาวชนและภาพผู้อื่นประกอบข้อความ ทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในโลกออนไลน์ นั้น

ในเรื่องดังกล่าว พ.ต.อ.ศิริวัฒน์ ดีพอ รอง ผบก.ปอท.ในฐานะ รอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า อยากจะฝากเตือนสติผู้ใช้งานโซเชียลมีเดีย ทุกแพลตฟอร์ม หลายท่านอาจเข้าใจว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัว และมีสิทธิเสรีภาพในการใช้งาน แต่ขอให้คิดไตร่ตรองให้ดีก่อนจะโพสต์หรือแสดงความคิดเห็น แม้การโพสต์สิ่งต่างๆ เหล่านั้นจะเป็นการโพสต์พูดคุยกันแบบส่วนตัว ตั้งค่าเป็นแบบ เฉพาะเพื่อน , เพื่อนทุกคนยกเว้น… , เพื่อนที่เจาะจง รวมทั้งใน ”กลุ่มปิด” ก็ตาม อาจมีโอกาสที่เพื่อนบางคน หรือ สมาชิกที่อยู่ในกลุ่ม แคปรูปหรือข้อความ ออกมาเผยแพร่ส่งต่อให้ผู้อื่น ซึ่งทำให้บุคคลภายนอกได้เห็น และอาจมีการนำไปเปิดเผยต่อสาธารณะ จนส่งผลกระทบต่อหน้าที่อาชีพการงานได้ และที่สำคัญการโพสต์เหล่านั้นอาจมีผลด้านกฎหมาย อาจถูกดำเนินคดีได้ถ้าเป็นการละเมิดบุคคลอื่น เช่น นำภาพผู้อื่นหรือตัดต่อภาพผู้อื่นมาประกอบข้อความที่ทำให้บุคคลในภาพได้รับความเสียหาย หรือ โพสต์หรือแชร์ข้อความทำให้บุคคลอื่นเสียหาย ซึ่งในเรื่องนี้ได้มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างชัดเจน ได้แก่ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 328 ในเรื่องการหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี และปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือหากเป็นนำเข้าภาพผู้อื่นที่เกิดจากการตัดต่อ/ดัดแปลง เป็นเหตุให้บุคคลในภาพได้รับความเสียหาย จะมีความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ มาตรา 16 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์ จึงอยากแนะนำข้อควรปฏิบัติในการโพสต์ข้อความหรือภาพในสื่อสังคมออนไลน์เพื่อไม่เป็นการละเมิดกฎหมาย ดังนี้
1.ขณะโพสต์ข้อความในสื่อสังคมออนไลน์ ควรมีสติสัมปชัญญะ ไม่อยู่ในขณะมึนเมา หรืออยู่ในสภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติ เช่น โกรธ เป็นต้น
2.คิดก่อนโพสต์หรือแชร์ข้อมูลว่าสิ่งที่กำลังจะโพสต์หรือแชร์เป็นความจริงหรือไม่ และ หากโพสต์หรือแชร์ไปแล้วจะมีบุคคลอื่นได้รับความเสียหาย เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น เกลียดชังหรือไม่
3.ไม่นำภาพผู้อื่นมาประกอบการโพสต์ โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต โดยเฉพาะภาพที่จะทำให้ผู้นั้นได้รับเสียหาย
4.ศึกษาทำความเข้าใจกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการโพสต์การแสดงความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อที่จะไม่ละเมิดกฎหมาย เช่น ประมวลกฎหมายอาญา ในเรื่องหมิ่นประมาท , พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในเรื่องการนำเข้าข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผิดกฎหมาย ตามมาตรา 14 หรือ การนำเข้าภาพผู้อื่นสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เกิดจากการตัดต่อดัดแปลง ทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย ตามมาตรา 16 เป็นต้น

รอง โฆษก ตร. กล่าวปิดท้าย ขอให้พี่น้องประชาชนเล่นโซเชียลฯ อย่างมีสติ และสร้างสรรค์ ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.45 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 / พล.ต.อ.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ที่ปรึกษาพิเศษ ตร. เป็นผู้แทน ตร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 9 มิถุนายน 2564 โดยมีหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมพิธีฯ

วันที่  9 มิถุนายน 2564  เวลา 08.45 น.  ณ พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 8 / พล.ต.อ.วิรุฬ   เอี่ยมไพจิตร์  ที่ปรึกษาพิเศษ ตร.  เป็นผู้แทน ตร. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต  9 มิถุนายน 2564 โดยมีหน่วยงานราชการอื่นๆ ร่วมพิธีฯ