พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. กองทัพเรือจัดให้มีการซ้อมใหญ่การเช...

"...สุวรรณหงส์ทรงพู่ห้อย งามชดช้อยลอยหลังสินธุ์ เพียงหงส์ทรงพรมมินทร์ ลินลาศเลื่อนเตือนตาชม.." วันที่ 30 เ...

เชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ...

รัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันนี้ (2...