พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

คู่มือการเดินทางสำหรับประชาชน ร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562

• หมายกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 •วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562ฤกษ์ เวลา 16.09-20.30 น...