คำสั่งศูนย์ของ ตร.

คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมรถยนต์ รถจักรยานยนต์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปจร.ตร.) คำสั่ง ศูนย์พิทักษ์...