วีดิทัศน์งานพระราชทานเลี้ยง

ลิ้งค์ดาวน์โหลด https://drive.google.com/open?id=1Pz0H9tzAFaDeyrgNDPEnPwayoXy-5hJq  

ไฟล์ตัวอย่าง สำหรับการจัดทำสมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำปี 2564

ไฟล์ตัวอย่าง สำนักงานระดับ ผช.ผบ.ตร. ขึ้นไป ไฟล์ตัวอย่าง ระดับ บช, บก ทั่วไป ไฟล์ตัวอย่าง บช.น , ภ.1-9 ...