ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 1...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับบัญชาระดับ ตร...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับบัญชาระดับ ตร. ร...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานกา...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและคัดเลือกข้าร...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการ...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการปรับโครงสร้าง ตท. แล...

วันที่ 11 พ.ย.2558 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.9 รรท.ผบก.น.6/รองโฆษก ต...

วันที่ 11 พ.ย.2558 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.9 รรท.ผบก.น.6/รองโฆษก ตร., พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./ร...

วันที่ 11 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเ...

วันที่ 11 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการปรับทัศนคติ เพื่อเพิ่...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะทำงานรักษาความปลอดภัย กิ...

วันที่ 9 พ.ย.2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ฝ่ายกิจการต่างประเท...

วันที่ 9 พ.ย.2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. ฝ่ายกิจการต่างประเทศ พล.ต.อ.สุเทพ เดชรักษา ที่ปรึกษา (สบ 10...

วันที่ 9 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. (ปป 3) พร้อมด้วยพล.ต...

วันที่ 9 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. (ปป 3) พร้อมด้วยพล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ตท 2) ...

วันที่ 9 พ.ย.2558 พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หน.ฝสธ ประจำ รมว.กห./หัวหน้าฝ่...

วันที่ 9 พ.ย.2558 พล.อ.ภุชพงศ์ พงษ์ศิริ หน.ฝสธ ประจำ รมว.กห./หัวหน้าฝ่ายประสานงาน ศมบ. พร้อมด้วย พล.ต.อ.เดชณรง...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (กศ) เ...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (กศ) เป็นประธานการประชุมหารือคณะอนุกรรมการฝ่าย...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประช...

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ประชุมหารือร่วมกับ APPTIP เกี่ยวกับการดำเนิน...