ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 4 ธ.ค.2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานทำบุญถวา...

วันที่ 4 ธ.ค.2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 ...

วันที่ 4 ธ.ค.2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีรับ...

วันที่ 4 ธ.ค.2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีรับมอบเสื้อพระราชทานในส่วนของ ตร. โดยมีผู้บ...

วันที่ 4 ธ.ค.2558 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6/รองโฆษก ตร. พร้อมด้วย ...

วันที่ 4 ธ.ค.2558 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6/รองโฆษก ตร. พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ฝ่ายตำรวจสากลแ...

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร 2) เป็นประธ...

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร 2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปราบปรามการโจรกร...

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร 2) เป็นประธ...

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร 2) เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมการจัดพิธีร...

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประ...

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. (บร 1) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคำของบประมา...

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ข้าราชการตำรวจสังกัดกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่...

วันที่ 3 ธันวาคม 2558 ข้าราชการตำรวจสังกัดกองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป...

วันที่ 2 ธ.ค.2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร2) เป็นประธานการ...

วันที่ 2 ธ.ค.2558 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. (บร2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาร่างระเบียบ ก.ต.ช. ...

วันที่ 2 ธ.ค.2558 พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ตท2) เป็นประธา...

วันที่ 2 ธ.ค.2558 พล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว ผู้ช่วย ผบ.ตร. (ตท2) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานพัฒนาการจัดการจราจร เพ...

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต....

วันที่ 2 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ10)...

วันที่ 2 ธ.ค. 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก...

วันที่ 2 ธ.ค. 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก...

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางไปเยี...

วันที่ 1 ธันวาคม 2558 พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบเงินบำรุงขวัญแก่ข้า...