ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องตรวจอายุรกรรม อาค...

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ บริเวณหน้าห้องตรวจอายุรกรรม อาคารอำนวยการ ชั้น 1 รพ.ตร./ พล.ต.ท.วิฑูลย์...

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ ...

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. พร้...

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา...

วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.อ.ชัยวัฒน์ เกตุวร...

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./...

วันที่ 2 ธันวาคม 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ รรท.ผู้ช่...

วันที่ 28 ธ.ค. 59 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ต...

วันที่ 28 ธ.ค. 59 เวลา 15.00 น. พล.ต.ท.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รรท.รอง ผบ.ตร. เป็นผู้แทน ตร. จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณ...

วันที่ 7 เม.ย.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษ...

วันที่ 7 เม.ย.61 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร./โฆษก ตร. ลงพื้นที่เพื่อดูแลความเรียบร้อยและ...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรร...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  เวลา 11.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต...

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร...

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง...

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโ...

วันที่ 20 มีนาคม 2560 เวลา14.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. / พล.ต.อ.รุ่งโรจน์  แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการป...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.เดช...

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ตร. / พล.ต.อ.เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา รอง ผบ.ตร. เป็นประธ...

วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นปร...

วันที่ 17 ธ.ค. 2562 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการกองอำนวยการฯ เต...