ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 24 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการป...

วันที่ 24 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ท...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่...

วันที่ 23 มี.ค.2559 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม./รองโฆษก ตร. และ พ...

วันที่ 23 มี.ค.2559 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม./รองโฆษก ตร. และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ฝ่ายตำรวจสากลแล...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการป...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะโครงการเพิ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวงปร...

วันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต...

วันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู...

วันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ทำหน้าที่ประธาน...

วันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ทำหน้าที่ประธานการประชุม ก.ตร. ครั้งที่ 3/2559 โดยมี รอ...

วันที่ 21 มี.ค.2559 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงา...

วันที่ 21 มี.ค.2559 พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ฝ่ายตำรวจสากลและประสานงานภูมิภาค 1 ตท./รองโฆษก ตร. แถลงข่าวที่น่...

วันที่ 21 มี.ค.59 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม...

วันที่ 21 มี.ค.59 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมทางไกลผ่านจอภาพเตรียมความพร้อมการปฎิบัติ...

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกร...

วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายวรภัค ธันยาวงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ถ่ายทอดประสบการณ์การ...

วันที่ 18 มีนาคม 2559 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย รองโฆษก ตร. แถลงข่าวประจำส...

วันที่ 18 มีนาคม 2559 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย รองโฆษก ตร. แถลงข่าวประจำสัปดาห์ โดยมีสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังและซักถา...