ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. เป็นประธานก...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ต.ชวลิต แสวงพืชน์ รอง ผบช.ก. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่ง...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานกา...

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.สุพร พันธ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักบริหา...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประ...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เกี่...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช./ผอ.ปนม.ตร. เ...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล จตช./ผอ.ปนม.ตร. เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติหน้...

วันที่ 13 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษ...

วันที่ 13 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ10)/โฆษก ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 1...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับบัญชาระดับ ตร...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) ...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.อรรถชัย เกิดมงคล ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 4) พร้อมผู้บังคับบัญชาระดับบัญชาระดับ ตร. ร...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานกา...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาและคัดเลือกข้าร...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการ...

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.วุฒิ ลิปพัลลภ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมความคืบหน้าการปรับโครงสร้าง ตท. แล...

วันที่ 11 พ.ย.2558 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.9 รรท.ผบก.น.6/รองโฆษก ต...

วันที่ 11 พ.ย.2558 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.9 รรท.ผบก.น.6/รองโฆษก ตร., พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./ร...

วันที่ 11 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเ...

วันที่ 11 พ.ย. 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม "โครงการปรับทัศนคติ เพื่อเพิ่...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.ท.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะทำงานรักษาความปลอดภัย กิ...