ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หน.นรป.เป็นประธานการปร...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.ไตรรัตน์ อมาตยกุล หน.นรป.เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาปรับปรุงแก้ไขก...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานก...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่ง...

วันที่ 19 พ.ค. 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานประชุม...

วันที่ 19 พ.ค. 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดแนวทางการจัดสรรเงิ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สทส. เป็นปร...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผบช.สทส. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรว...

วันที่ 18 พ.ค.2559 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6/รองโฆษก ตร. และ พล.ต....

วันที่ 18 พ.ค.2559 พล.ต.ต.ทรงพล วัธนะชัย ผบก.น.6/รองโฆษก ตร. และ พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./รองโฆษก ตร...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และ คณะ...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ และ คณะแม่บ้านตำรวจ เข้าร่วมแสดงความยินดีและอวย...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการป...

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 พล.ต.อ.ชัยยง กีรติขจร รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการประชุม...

วันที่ 17 พ.ค.2559 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./รองโฆษก ตร. แถลง...

วันที่ 17 พ.ค.2559 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./รองโฆษก ตร. แถลงข่าวเกี่ยวกับคำสั่งแต่งตั้ง ขรก.ตร. และป...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธ...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประชาสัมพันธ์แ...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อ...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมร...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ รอง ผบช.กมค. เป็นปร...

วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ต.ศักดา วงศ์ศิริยานนท์ รอง ผบช.กมค. เป็นประธานการประชุม ศปก.ตร. รายงานสถานการณ์ คร...

วันที่ 16 พ.ค.2559 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./รองโฆษก ตร. พร้อ...

วันที่ 16 พ.ค.2559 พล.ต.ต.ปิยะพันธ์ ปิงเมือง ผบก.ปอศ./รองโฆษก ตร. พร้อม พล.ต.ต.สรไกร พูลเพิ่ม และ พ.ต.อ.กฤษณะ ...