ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. ...

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ป.ป.ช. บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพั...

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.ผอ.สยศ.ตร.บรรยากาศการ...

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.ต.ชยพล ฉัตรชัยเดช ผบก.ผอ.สยศ.ตร.บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหา...

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. บรรยากาศกา...

วันที่ 25 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ผู้ช่วย ผบ.ตร. บรรยากาศการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริห...

วันที่ 24 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประช...

วันที่ 24 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.วินัย ทองสอง รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ค...

วันที่ 24 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู...

วันที่ 24 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันปราบปรามการกระทำควา...

วันที่ 24 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการป...

วันที่ 24 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดนโยบายการใช้ท...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.อนันต์ ศรีหิรัญ ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอุธรณ์เกี่ยวกับสถานบริการและการใช้อำนาจสั่...

วันที่ 23 มี.ค.2559 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม./รองโฆษก ตร. และ พ...

วันที่ 23 มี.ค.2559 พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผบช.สตม./รองโฆษก ตร. และ พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ ผกก.ฝ่ายตำรวจสากลแล...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการป...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่างคุณลักษณะเฉพาะโครงการเพิ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธุ์เสือ ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลและพิจารณ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประ...

วันที่ 23 มีนาคม 2559 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิศักดิ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการร่างกฎกระทรวงปร...

วันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต...

วันที่ 22 มีนาคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. มอบหมายให้ พล.ต.ท.สุวิระ ทรงเมตตา ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นผู...