ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป...

วันที่ 5 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.หาญพล นิตย์วิบูลย์ รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงาน...

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประ...

วันที่ 4 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบริหารราชการของ ผบ.ตร....

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นปร...

วันที่ 2 ตุลาคม 2558 พล.ต.ท.สุเทพ เดชรักษา รรท.ที่ปรึกษา (สบ10) เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรว...

วันที่ 1 ต.ค. 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ประชุมมอบหมายหน้าท...

วันที่ 1 ต.ค. 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ประชุมมอบหมายหน้าที่ รอง ผบ.ตร. และผู้ช่วย ผบ.ตร. ณ ห้องปร...

การประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 3/2559 ผ่านร...

วันที่ 28 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบ...

การประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุมผู้บัญชาการเหล่าทัพ ครั้...

การประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2559

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ...

การประชุมเตรียมการเปิดโครงการ “ต้นกล้าจิตอาสา พลิกฟื้นคืนผืนป่าส...

วันที่ 17 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมเตรียมการ...

การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดและติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีง...

วันที่ 10 มิถุนายน 2559 พล.ต.อ.สุพร พันธ์เสือ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเร่งรั...