ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร./...

วันที่ 5 มี.ค. 63 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.สุวัฒน์  แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร./ผู้แทน ตร. รับมอบเงินบริจาคจำนวน 500,000...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./...

วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร. ใ...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร. /...

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย...

วันที่ 9 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ...

วันที่ 9 ม.ค. 63 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร./โฆษก ตร. เป็นผู้แทน ตร. ร่วมแสดงความยินดีเนื่...

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 1 อาคาร 1 ตร./...

วันที่ 15 มกราคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 1 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. ให้กา...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาค...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร...

วันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ. วิระชัย ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เ...

วันที่ 14 ธ.ค. 62 เวลา 11.00 น. พล.ต.อ. วิระชัย  ทรงเมตตา รอง ผบ.ตร. เป็นประธาน เปิดตัวโครงการรณรงค์ “ดื่มไม่ข...

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ตร. / พล.ต....

วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าอาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานพิธ...

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ ...

วันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้การต...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / ...

วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้ช่วย ผบ.ตร...

วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็...

วันที่ 20 พ.ค. 63 เวลา 09.30 น. พล.ต.ท.ปิยะ  อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมผ่านระบบวิดีโอทางไกล (Vi...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา...

วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. / พล.ต.ท.วิรุฬ เอี่ยมไพจิตร์ ผู้ช่...