ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 13 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร. ร่วมกับ พ...

วันที่ 13 พ.ย. 62 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร. ร่วมกับ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นประธ...

วันนี้ (13 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์ วัฒนวรางกูร จตช. เป็น...

วันนี้ (13 พ.ย.62) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.ชนสิษฎ์  วัฒนวรางกูร จตช. เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ โครงการอบรมสัมมนาซักซ...

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ / พล....

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธาน...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุส...

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร. / พล.ต.ท.รอย อิงคไพโ...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 62 เวลา 19.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ต...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 62 เวลา 19.30 น. พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ รองผบ.ตร. (ปป) พร้อมด้วย พล.ต.ท.วิสนุ ปราสาททอ...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 จต. ถ.รามอินท...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 จต. ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ / พล.ต...

วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร....

วันที่ 7 พ.ย. 62 เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รองผบ.ตร.(บร) ประธานกรรมการอำนวยการฯ เป็นประธานกา...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 62 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริ...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 62 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  พล.ต.ท.นิทัศน์ ลิ้มศิริพันธ์ ผบช. สง.ก.ตร. เป็นผู้ต้อนรับ คณะสง...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาค...

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร...

วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ ผู้ช่ว...

วันที่ 5 พ.ย. 62 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์  กิตติประภัสร์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. (มค 4)/เลขานุการ กอร.การประชุมส...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาค...

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพัน...

วันที่ 3 พ.ย. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช...

วันที่ 3 พ.ย. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ต.ภาคภูมิภิภัทฒ์ สัจจพันธุ์ รอง ผบช.สยศ.ตร.(๑) ไดรับมอบหมายเป็นประธานในที่ป...