ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์ วัฒนวรากูร ผู้ช่วย ผบ....

วันที่ 27 พ.ค. 62 เวลา 14.00 น. พล.ต.ท.ชนสิษฎ์  วัฒนวรากูร ผู้ช่วย ผบ.ตร. (สส 3) เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเต...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร./ พล.ต.อ.จัก...

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องศรียานนท์  ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ตร.  เป็นประธานการป...

วันที่ 23 พ.ค. 62 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.ดร. วัชรพล ประสารราชกิจ ประธาน...

วันที่ 23 พ.ค. 62 เวลา 10.30 น. พล.ต.อ.ดร. วัชรพล  ประสารราชกิจ ประธาน ป.ป.ช. เป็นประธานในงานสถาปนาครบรอบ 20 ป...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาก...

วันที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล/  พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชั...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./...

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้โอว...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาค...

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ต...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคา...

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผ...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้การ...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ภ.จว.สระแก้ว / ดร.บุ...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ภ.จว.สระแก้ว / ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำรวจ, ผศ.ด...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้...

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านน้ำอ้อม จ.สระแก้ว/ ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกส...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.รุ่งโรจน์ แสงคร้าม รอง ผบ.ตร. เป...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรร...

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562  เวลา 11.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.ท.พรหมธร ภาคอัต...