ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1...

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 พ...

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม บก.ทร.3 อาคาร 5 พระราชวังเดิม กองทัพเรือ/ พล.ต.อ.จักรทิพย...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1...

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เ...

วันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6...

วันที่ 26 ก.พ. 62 เวลา 9.00 น. พล.ต.ท. ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(บร 6) เป็นประธานการอบรมการใช้งานระบบประจำวัน...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.00 น. ณ สนามบุณยะจินดา สโมสรตำรว...

วันที่ 22 กุมภาพันธ์  2562  เวลา 14.00 น.  ณ สนามบุณยะจินดา  สโมสรตำรวจ  / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ตร. ...

วันนี้(22 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ดร.วิษณุ เครืองาม รอง นรม.ให้เกียรติเด...

วันนี้(22 ก.พ.62) เวลา 09.00 น. ดร.วิษณุ เครืองาม รอง นรม.ให้เกียรติเดินทางมาเป็นองค์ปาฐกฐาให้หัวข้อ “ยุทธศาสต...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต/ พล.ต.อ.จั...

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17.00 น. ณ ลานพระราชวังดุสิต/ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมพิธีมหามงคลบ...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. บ...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานหนังสือชื่นชม นสต. ...

ด้วยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนเชิญหนังสือพระราชทานชมเชยการปฏิบัติหน้าที่ของ...

วันที่่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารร...

วันที่่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 2 อาคารรัฐปรระศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียร...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 ...

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11.00  น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 โรงพยาบาลตำรวจ / พล.ต.อ.ศร...