ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร...

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. รับม...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณพื้นที่พระราชวังเดิม ภา...

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.00 น. ณ บริเวณพื้นที่พระราชวังเดิม ภายใรกองบัญชาการกองทัพเรือ/ พล.ต.อ.จักรทิพ...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถา...

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ/ พล.ต.อ.จักรทิพย...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสร...

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 11 อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา รพ.ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุ...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็...

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร....

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รอง ผบ....

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร...

วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร....

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ / พล...

วันที่ 26 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ / พล.ต.อ.สุชาติ ธีระสวัสดิ์ จตช. ให้การต้อนร...

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ / พล.ต.ท.ศ...

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ  / พล.ต.ท.ศักดา ชื่นภักดี ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธาน...

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ ...

วันที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพรหมนอก ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้ช่วย ผบ.ตร. ใ...

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต / พล.ต.อ.จั...

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 06.30 น. ณ พระลานพระราชวังดุสิต / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย ดร.บุ...

วันที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการกองท...

วันที่  19 ตุลาคม  2561  เวลา  09.30 น.  ณ ห้องประชุม  กองบัญชาการกองทัพไทย / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา  ผบ.ต...