ภารกิจผู้บังคับบัญชา

ภารกิจผู้บังคับบัญชา

วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. พร้อมด้...

วันที่ 21 ก.พ. 63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.มนู  เมฆหมอก รอง ผบ.ตร. พร้อมด้วย พล.ต.ท.เพิ่มพูน ชิดชอบ ผู้ช่วย ผบ.ตร....

วันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 08.00 – 18.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่ว...

วันที่ 20 ก.พ.63 เวลา 08.00 - 18.00 น. พล.ต.ท.ปิยะ อุทาโย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(มค 5) ผู้แทน ตร. // ประธานเปิดโครงการ...

วันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร....

วันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 13.30 น. พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วย ผบ.ตร./ผอ.ศพดส. เป็นประธานการแถลงข่าวผลการดำเน...

วันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็น...

วันที่ 19 ก.พ. 63 เวลา 08.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นผู้แทนรับมอบเงินเพื่อช่วยเหลือข้าราชการต...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเ...

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ 3 อาคาร 5 พระราชวังเดิม / พล.ต.อ.จัก...

วันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้กา...

วันที่ 14 ก.พ.63 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. ให้การต้อนรับ นายเควิน ฉ็อก เอกอัครราชทูตสาธา...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 5/1 วัดตรีทศเทพฯ / พล.ต...

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 18.30 น. ณ ศาลา 5/1 วัดตรีทศเทพฯ / พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมพิธีสวด...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พ...

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารมหาภูมิพลราชานุสรณ์ 88 พรรษา ชั้น 11 รพ.ตร. / พล.ต.อ.นเรศ นันทโช...

วันที่ 4 ก.พ. 63 เวลา 11.50 น. พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ทพ. พร้อม...

วันที่ 4 ก.พ. 63 เวลา 11.50 น. พล.ต.ต.เดชา กัลยาวุฒิพงศ์ ผบก.ทพ. พร้อมด้วย พ.ต.อ.กฤษณะ พัฒนเจริญ รอง โฆษก ตร. ...