วันที่ 9 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา ...

วันที่ 9 พ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ ที่ปรึกษา (มค 1)/ผอ.ศพดส.ตร. เป็นประธานและ ร่วมสั...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ต...

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ รรท.ที่ปรึกษา (...

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักร...

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรียานนท์ ตร. / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประช...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง/ พล...

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 14.00 น. ณ บริเวณจุดพักคอย สนามหลวง/ พล.ต.ท.ดุสิต สังขะเมฆะ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เดิน...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อา...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตร. ชั้น 20 อาคาร 1 ตร./ พล.ต.ต.สรศักดิ์ เย็นเปรม รรท....

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ตร. / พล.ต.ท.อนันต...

วันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 6 ตร. / พล.ต.ท.อนันต์  ศรีหิรัญ  ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานกา...

วันที่ 29 ธันวาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง...

วันที่ 29 ธันวาคม 2559  เวลา 10.30 น. ณ หน่วยบริการตำรวจทางหลวงทับกวาง จ.สระบุรี / พล.ต.ท.ดุสิต  สังขะเมฆะ  รร...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ ...

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา (สบ 10) เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิ...

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล / พล.ต.อ.จักรทิพ...

วันที่ 28 กันยายน 2560 เวลา 08.00 น. ณ ทำเนียบรัฐบาล  / พล.ต.อ.จักรทิพย์  ชัยจินดา ผบ.ตร. ร่วมงานวันพระราชทานธ...

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน/...

วันที่ 10 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนิน/ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานก...

วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 พล.ต.ท.กวี สุภานันท์ ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่ง...

วันที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด...

วันที่ 2 ธ.ค. 59 เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. พร้อมด้วย ดร.บุษบา ชัยจินดา นายกสมาคมแม่บ้านตำ...