วันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.หญิง วิชญ...

วันที่ 28 เมษ ายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร  ณิชาบวร  รอง ผบก.สท. เป็น...

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.ชัยพจน์ ส...

วันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.ชัยพจน์ สุวรรณรักษ์ รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประช...

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.หญิง วิชญ...

วันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.หญิง วิชญ์ชยากร ณิชาบวร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการ...

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร ค...

วันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สท. / พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุมโต๊ะ...

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.สุเมฆ บวร...

วันที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. / พ.ต.อ.สุเมฆ บวรเศวตฉัตร รอง ผบก.สท. เป็นประธานการประชุม...

กองสารนิเทศร่วมกับ ภ.จว.ประชาสัมพันธ์จราจร

กองสารนิเทศร่วมกับ ภ.จว.ประชาสัมพันธ์จราจร ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการกองส...

วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม สท. 1/พล.ต.ต.อังกูร...

วันที่ 10 เมษายน 2560  เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุม สท. 1/พล.ต.ต.อังกูร  คล้ายคลึง  ผบก.สท. เป็นประธานการประชุม...