ไฟล์ตัวอย่าง สำหรับการจัดทำสมุดโทรศัพท์ ตร. ประจำปี 2564

ไฟล์ตัวอย่าง สำนักงานระดับ ผช.ผบ.ตร. ขึ้นไป ไฟล์ตัวอย่าง ระดับ บช, บก ทั่วไป ไฟล์ตัวอย่าง บช.น , ภ.1-9 ...

จัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการอ...

ฉบับที่ 62  ประจำวันที่  21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี...

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการพนั...

ฉบับที่ 61  ประจำวันที่  15 มิถุนายน 2559 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ออกมาตรการป้องกันปราบปราม การลักลอบเล่นการ...

ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เน...

ฉบับที่ 60  ประจำวันที่  19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่อ...

เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร ตามมาตรการ 10 ข้อหาหลัก (ร ส ข ...

ฉบับที่ 5ึ9  ประจำวันที่  4 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มงวดในการกวดขันวินัยจราจร ตามมาตรก...

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ระหว่างตำรวจไทย–ตำรวจมาเลเซี...

ฉบับที่ 5ึ8  ประจำวันที่  26 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ระหว...

แถลงผลงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.58 – มี.ค.59)

ฉบับที่ 5ึ7  ประจำวันที่  22 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงผลงานรอบ 6 เดือน (ต.ค.58 – มี.ค.59)      ...

สรุปผลการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและค...

ฉบับที่ 56  ประจำวันที่  11 เมษายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและ...

รายงานผลการดำเนินการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งก...

ฉบับที่ 55  ประจำวันที่  7 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจั...

ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี...

ฉบับที่ 54  ประจำวันที่  5 เมษายน 2559 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรา...

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินมาตรการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรร...

ฉบับที่ 53  ประจำวันที่  1 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินมาตรการ ป...

สมาคมแม่บ้านตำรวจแถลงข่าวการออกร้านและจัดแสดงกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี ...

ฉบับที่ 52  ประจำวันที่  29 มีนาคม 2559 สมาคมแม่บ้านตำรวจแถลงข่าวการออกร้านและจัดแสดงกิจกรรมในงานกาชาดประจำปี...