ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกวดขันจับกุมผู้กระทำความผิดด้านการจ...

ฉบับที่  041  ประจำวันที่  11 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและกวดขัน...

รายงานผลการดำเนินการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งก...

ฉบับที่ 55  ประจำวันที่  7 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจั...

ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เน...

ฉบับที่ 60  ประจำวันที่  19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่อ...

เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามน...

ฉบับที่ 034  ประจำวันที่  13 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้อ...

ร่วมการเปิดศูนย์ Child Advocacy (CAC) ณ จังหวัดเชียงใหม่

ฉบับที่  043  ประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมการเปิดศูนย์ Child Advocacy (CAC) ณ จ...

ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมและศึกษาดู...

ฉบับที่ 012  ประจำวันที่  12 พฤศจิกายน 2558 ศูนย์แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบบูรณาการ กระทรวงกลาโหม เยี่ยมชมและศึก...

พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. มอบรางวัลความเป็นเลิศ ตามแผนยุ...

ฉบับที่ 024  ประจำวันที่  21 ธันวาคม 2558 พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร. มอบรางวัลความเป็นเลิศ ตามแผ...

ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.25...

ฉบับที่  045  ประจำวันที่  4 มีนาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ธุรกิ...

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม รับมอบนโยบายการบร...

ฉบับที่ 001  ประจำวันที่  4 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบร...

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานสำนักง...

ฉบับที่ 006  ประจำวันที่  19 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงานสำนัก...

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในช่วง...

ฉบับที่  040  ประจำวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากร...

ประชุมศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ

ฉบับที่  046  ประจำวันที่  10 มีนาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ    ...