ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวัน...

ฉบับที่  039  ประจำวันที่  2 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนดมาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดู...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและ ตักบาตรพระสงฆ์ 99...

ฉบับที่ 020  ประจำวันที่  4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและ ตักบาตรพระสงฆ์ ...

เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามน...

ฉบับที่ 034  ประจำวันที่  13 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้อ...

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในช่วง...

ฉบับที่  040  ประจำวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากร...

จัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการอ...

ฉบับที่ 62  ประจำวันที่  21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี...

ประชุมศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ

ฉบับที่  046  ประจำวันที่  10 มีนาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุมศูนย์ปราบปรามการโจรกรรมสินค้าทางน้ำ    ...

กำชับมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ในวันมาฆบูชา

ฉบับที่  042  ประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับมาตรการควบคุมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮ...

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ เพศชาย เ...

ฉบับที่ 037  ประจำวันที่  29 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตร...

เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การ...

ฉบับที่ 014  ประจำวันที่  17 พฤศจิกายน 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมความพร้อมในการรักษาความปลอดภัย และอำน...

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม รับมอบนโยบายการบร...

ฉบับที่ 001  ประจำวันที่  4 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมรับมอบนโยบายการบร...

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินมาตรการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรร...

ฉบับที่ 53  ประจำวันที่  1 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินมาตรการ ป...

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานสำนักง...

ฉบับที่ 006  ประจำวันที่  19 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงานสำนัก...