ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระดับ บช. ของ ตร. ประจำปีงบ...

ฉบับที่ 023  ประจำวันที่  18 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฝึกอบรมเตรียมความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ ระ...

ประชาสัมพันธ์กรณีการพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่องกงถือเป็นการครอบครอง “...

ฉบับที่ 035  ประจำวันที่  27 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์กรณีการพกพาเครื่องช็อตไฟฟ้าเข้าฮ่...

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลวันลอย...

ฉบับที่ 016  ประจำวันที่  18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลวั...

พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1) ประชุมกำชับการปฏิบัติช่วงเทศก...

ฉบับที่ 003  ประจำวันที่  11 ตุลาคม 2558 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร.(ปป 1) ประชุมกำชับการปฏิบัติช่วงเท...

เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามน...

ฉบับที่ 034  ประจำวันที่  13 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม ในการป้อ...

รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ เพศชาย เ...

ฉบับที่ 037  ประจำวันที่  29 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตร...

ร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปด้...

ฉบับที่ 027  ประจำวันที่  24 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมประชุมเพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเ...

จัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการอ...

ฉบับที่ 62  ประจำวันที่  21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี...

ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และดูแลความปลอดภัยในช่วง...

ฉบับที่  040  ประจำวันที่  9 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันปราบปรามอาชญากร...

ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี...

ฉบับที่ 54  ประจำวันที่  5 เมษายน 2559 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรา...

สรุปผลการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและค...

ฉบับที่ 56  ประจำวันที่  11 เมษายน 2559 สรุปผลการดำเนินการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและ...

วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ศึกษาดูงานสำนักง...

ฉบับที่ 006  ประจำวันที่  19 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศศึกษาดูงานสำนัก...