ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

จัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ว่าด้วยการอ...

ฉบับที่ 62  ประจำวันที่  21 มิถุนายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดโครงการสัมมนา เรื่องการเสริมสร้างความรู้เกี...

ประชุม ศปก.ตร. และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2559...

ฉบับที่ 031  ประจำวันที่  1 มกราคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชุม ศปก.ตร. และขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนห้...

จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาหน่วยงานตามวิสัย...

ฉบับที่  048  ประจำวันที่  14 มีนาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพ...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและ ตักบาตรพระสงฆ์ 99...

ฉบับที่ 020  ประจำวันที่  4 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเช้าและ ตักบาตรพระสงฆ์ ...

กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและระงับการก่อเหตุร้าย

ฉบับที่ 50  ประจำวันที่  23 มีนาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำชับการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและระงับการก่อเ...

พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสืบสวนสอบสว...

ฉบับที่ 033  ประจำวันที่  11 มกราคม 2559 พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. เปิดการฝึกอบรมหลักสูตร การสืบสวนสอบ...

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ระหว่างตำรวจไทย–ตำรวจมาเลเซี...

ฉบับที่ 5ึ8  ประจำวันที่  26 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ระหว...

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ใ...

ฉบับที่ 004  ประจำวันที่  12 ตุลาคม 2558 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน...

ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินมาตรการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรร...

ฉบับที่ 53  ประจำวันที่  1 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชน ในการดำเนินมาตรการ ป...

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวั...

ฉบับที่ 007  ประจำวันที่  20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินท...

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลวันลอย...

ฉบับที่ 016  ประจำวันที่  18 พฤศจิกายน 2558 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เรื่อง การป้องกันภัยอันตรายในเทศกาลวั...

ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรายในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี...

ฉบับที่ 54  ประจำวันที่  5 เมษายน 2559 ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือจากประชาชน ช่วยป้องกันภยันตรา...