ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์-ฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ของฝ่ายสื่อสิ่งพิมพ์

ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เน...

ฉบับที่ 60  ประจำวันที่  19 พฤษภาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอความร่วมมือมายังผู้ประกอบการ งดจำหน่ายเครื่อ...

แถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ระหว่างตำรวจไทย–ตำรวจมาเลเซี...

ฉบับที่ 5ึ8  ประจำวันที่  26 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แถลงข่าวการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลประเพณี ระหว...

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบยานพาหนะ วัสดุ และงบประมาณสนับสนุนจากสำนัก...

ฉบับที่ 022  ประจำวันที่  15 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับมอบยานพาหนะ วัสดุ และงบประมาณสนับสนุนจากสำ...

ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ.25...

ฉบับที่  045  ประจำวันที่  4 มีนาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประชาสัมพันธ์ การบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ธุรกิ...

รายงานผลการดำเนินการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ศูนย์ปฏิบัติการสั่งก...

ฉบับที่ 55  ประจำวันที่  7 เมษายน 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายงานผลการดำเนินการระดมจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจั...

ร่วมการเปิดศูนย์ Child Advocacy (CAC) ณ จังหวัดเชียงใหม่

ฉบับที่  043  ประจำวันที่  19 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมการเปิดศูนย์ Child Advocacy (CAC) ณ จ...

พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ 10)/โฆษก ตร. แถลงข่าว ขอควา...

ฉบับที่ 019  ประจำวันที่  23 พฤศจิกายน 2558 พล.ต.อ.เดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา ที่ปรึกษา(สบ 10)/โฆษก ตร. แถลงข่าว ...

จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวั...

ฉบับที่ 007  ประจำวันที่  20 ตุลาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินท...

บูรณาการความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รองรับการบริหารจัดการสถานการณ์วิ...

ฉบับที่ 026  ประจำวันที่  23 ธันวาคม 2558 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการความพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษ รองรับก...

ข้อสั่งการของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในกิจกรรม Bike for Dad

ฉบับที่ 015  ประจำวันที่  18 พฤศจิกายน 2558 ข้อสั่งการของ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในกิจกรรม Bike for Dad    ...

ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ใ...

ฉบับที่ 004  ประจำวันที่  12 ตุลาคม 2558 ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน...

จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพื่อพัฒนาหน่วยงานตามวิสัย...

ฉบับที่  048  ประจำวันที่  14 มีนาคม 2559 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง เพ...